Referencer Netværksdans

Referenceliste

Miljøministeriet • Lindeblad • DSB • DJØF • Risø • Resonans • Codan Forsikring • Århus Sygehus • TDC • Dansk Sclerose Center • Arts and Business • Mærsk Data • Morgendagens Heltinder • HK • Århus Amts Uddannelses Afdeling • LO • Attractor • Magistrenes Jobservice • BDO Scan Revision • Tækker Group • Solo jobdesign • Psykiatrisk Hospital, Risskov • Teamtoft • Alt4kreativ • Gøglerskolen • COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling • Aalborg Kommune • Skejby Sygehus • Handelshøjskolen i Århus • Århus Kommune 3. Magistrat • Kræftens Bekæmpelse • Københavns Kommune • Kulturministeriet • Århus Karlshamn • KL • Learning lab denmark • Advokaternes mediator uddannelse • Novo Nordisk • Direktoratet for FødevareErhverv • Statens Serum Institut • Risskov Hospital• Kvinfos mentor netværk • Laics • Danske Socialrådgivere • Udviklings Konsulenterne • Bindslev • Roskilde Tekniske Skole • Næstved Kommune • AAB • Dell • Projekt Arbejdsglæde • Dansk Journalist Forum • Kaospiloterne •

Læs referencer:

“I’ve hired Pernille to do conference dances with conference participants. This is an activity that should be implemented with care as people easily get “dance-defensive” thinking: “NOT ME! I’m not dancing!”. But Pernille has such a gentle (yet firm) grasp of her metier, and she immediately creates a warm and trustworthy atmosphere that makes everyone feel safe even though they are on shaky grounds… Magic happens as people start to think: “Ok, I can do this!” And before they know it, they are dancing away and having great fun.
On top of this, Pernille is good at relating the point of conference dancing to the conference topic in question and communicating this to the conference participants. This way the conference dance is not just another gimmick, but substantiates the overall aim of the conference.”
Nicoline Jacoby Petersen // PhD student, LEARNING LAB DENMARK.
Forfatter af bogen “Bossa Nova. Ledelse ude på gulvet” Børsens Forlag.
• • • • • • • • • • • • • •
Organisationsdans og selvledelse: “Du ser på programmet at dagen skal starte med Organisationsdans og tænker: Gad vide hvad det er? Tør jeg det? Er det ikke for flippet? Du overvinder dig selv og oplever at det ikke er spor farligt, men derimod rigtig sjovt og at du i mange små sekvenser ser dig selv, som den der styrer, den der følger, den der beslutter sig for at være tilbagelænet og meget mere, – og alt er muligt.
For du kan gøre alt i denne dans, samtidig med at du er nødt til at være opmærksom, både på de andre og på dig selv. Og efter dansen tænker du og taler med andre deltagere om, at det er fantastisk at du kan nå at erfare så meget om dig selv på så kort tid. Og så få talt med mennesker, som du garanteret aldrig ville have talt med ellers.”
Kirsten Gammelgård, arrangør af JCVU´s lederkonference
• • • • • • • • • • • • • •
“Jeg arbejder meget med ledertræningsprogrammer for ledere fra flere lande i større internationale virksomheder. Formålet er dels at samle virksomheden på tværs, dels at arbejde med kulturforskellene, og Pernille Overø er relevant i begge sammenhænge. Netop gennem dansen kan forskellige kulturer mødes.
Et af de primære mål med at bruge netværksdans i forbindelse med kurser er at samle gruppen og skabe en fælles identitet. Det kræver kommunikation, og dans er en helt perfekt måde at kommunikere på i denne sammenhæng. Når Pernille Overø arbejder med deltagerne, bruger hun meget breaks, hvor alle ‘fryser’ på samme tid. Det hjælper til, at deltagerne bliver opmærksomme på kropssproget og den energi, der skabes i feltet. Overført til virksomheden bliver man opmærksom på, hvad man kan gøre for at være ‘synkroniseret’ eller ‘på bølgelængde’ med hinanden – på teamplan og på organisationsplan.”
Carsten Bruhn-Henriksen, partner i konsulent-virksomheden Goodwill Industries

• • • • • • • • • • • • • •
I dansen udforskes samarbejdsrummet
“Dansen er en meget hurtig måde at skabe og afprøve nye samarbejdsrelationer. Jeg har brugt Pernille mange gange i sammenhæng med samarbejds- og organisationsudvikling i institutioner og på skoler. Netværksdans kan i praksis bevidstgøre om muligheder for at arbejde med og overkomme de vanskeligheder, som sammenlægninger og fusioner medfører, parallelt med en mere teoretisk tilgang til problemstillingerne.
Pernille Overø skaber en basis af tillid og anerkendelse som forudsætning for at kunne udvikle og afprøve nyt. På den baggrund udforskes rummet gennem dansen, så deltagerne bliver opmærksomme på nye muligheder, der kan tages med ind i de daglige samarbejdsrelationer. Og ingen bliver bragt i situationer, de opfatter som grænseoverskridende.”
Konsulent Marianne Thrane, VIA University College
• • • • • • • • • • • • • •
Det var et anderledes og begavet indslag
“Det var ikke bare pauseunderholdning, men et anderledes og begavet indslag i et meget fagligt forløb. Jeg kunne godt forestille mig at bruge netværksdans mere konkret i en andre sammenhænge.
Pernille Overø havde en god og sund tilgang til det, hun holder af, så vi andre også kunne se fornuften i det. Hun har også stor empati i forhold til det publikum, hun arbejder med. Bagefter har jeg fået kommentarer fra deltagerne om, at det var sjovt, og at de gerne vil have mere af det samme. Jeg kunne også godt selv tænke mig at bruge hende i forbindelse med en større forsamling, hvor det er vigtigt at ‘få paraderne ned’ i forhold til et budskab.”
Projektchef Charlotte Hoffmeyer, Intern Kommunikation og HR hos TDC Totalløsninger A/S
• • • • • • • • • • • • • •
Dansen bryder barrierer ned
“Dansen bryder nogle barrierer ned, så vi føler os friere over for hinanden. Efter kurset i netværksdans er vi blevet mere trygge ved hinanden og kan få et bedre samarbejde på tværs af organisationen. Efterfølgende har mange givet udtryk for, at kurset gav stof til eftertanke. Pernille Overø skabte et trygt miljø, hvor det er helt legalt at prøve, selv om man ikke er ‘god’ til det, og hvor alle glemte at tænke på, hvordan de tog sig ud. Det er siden smittet af på hverdagen, hvor det nu er o.k. at indrømme, at der er noget, man ikke er så god til. Så jeg kan varmt anbefale netværksdans til andre!” Vivian Karlsen, DSB.
• • • • • • • • • • • • • •
Konferencedans: “Pernille fik danset arbejdsglæde og balance i livet ind i os alle sammen. Pernille er inspirerende, fuld af energi og en god coach ud i dansen. Det skaber glæde.”
Helle Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv www.CBAF.dk. Ved den Nationale uge for work life balance.
• • • • • • • • • • • • • •
Ledelse gennem bevægelse: “På en vidensinstitution er vi vant til at bruge hovedet rigtig meget og vil typisk have en meget analytisk tilgang til at udvikle vores lederevner. Vi har i stedet valgt at lade kompetenceudviklingen tage udgangspunkt i nogle domæner, hvor vi er fuldkomne amatører og så reflektere ud fra de erfaringer vi gør os. I en dans med Pernille Overø, Worlddance, hvor hele ledergruppen dansede deres ledelsesressourcer frem og kommenterede hinandens styrker og svagheder i forbindelse med til at lede en dans (ja, det lyder mærkeligt, men det virker!) blev rummet lynhurtigt åbnet for ret fundamentale erkendelser, der ramte hovedet på sømmet og gav umiddelbare ideer til at komme videre. Da det samtidig er sjovt, kunne det ikke have været en bedre start på vores udviklingsforløb.”
Hanne Harmsen, dekan, Handelshøjskolen i Århus
• • • • • • • • • • • • • •
Dansen åbnede samtalen på tværs af organisationen: “Pernille Overø fik hurtigt departementet til at svinge sammen. Pernilles positive energi og humor smitter hurtigt. Alle kan være med i de enkle dansetrin og bliver mere og mere modige som dansen udvikler sig. Pernille binder på en meget præcis måde sløjfe til temaer som lederskab, samarbejde, relationer, ressourcer og klar kommunikation. Pernille har også en meget fin fornemmelse for, hvem hun kan tillade sig om bede om hjælp til at illustrere dansetrinene. Det er med til at give dynamik, uden at nogen føler sig utilpasse ved situationen. Den glæde som dansen udløste og de mange pointer om, hvordan vi kommunikerer og samarbejder med hinanden blev oplevet som en kickstart på dagen. Dansen åbnede op for mere ærlige og personlige samtaler på tværs af organisationen.”
Trine Eriksen, Udviklingskonsulent i Kulturministeriets Departement, nov 2006
• • • • • • • • • • • • • •
Netværksdans: “Selv om anbefalingen havde været god, blev Netværksdansen alligevel noget af en overraskelse. Gruppen var ikke informeret i forvejen, og hvordan ville den reagere? Det var enkelt: Pernilles indlevelse og dynamiske introduktion gjorde det til en særdeles munter affære at afvikle ‘knædans med frys’ og andre særprægede varianter. Der blev danset på livet løs på kryds og tværs, der blev leveret en perlerække af seriøse refleksioner og kvikke bemærkninger og stemningen var efterfølgende i top. Dansen blev afsluttet med parvis refleksion over mulig anvendelse af resultatet i den daglige arbejdssituation. Noter fra refleksionerne er efterfølgende blevet udmøntet i et sæt ‘leveregler’ som alle føler et ejerskab til.
Det blev altså bekræftet at dans kan være en nøgle til at styrke relationer mellem individer. Pernille Overø, Worlddance, leverede en overbevisende præstation som formidler af denne proces.”
Iver Jakobsen, Programleder, RISØ
• • • • • • • • • • • • • •
Temadans om ledelse: Vi oplevede Pernilles bidrag som meget tilpas. At danse blev sjovt og lærerigt og ingen kunne føle sig sat udenfor af krav om færdigheder.
Pernille var sød og sjov og på den måde tryghedsskabende. Hun var god til at opfange pointer i deltagernes måde at tage ledelse i dansen på og give det videre til gruppen som læring og refleksion.
Bestyrelsen i DS Ledersektion
• • • • • • • • • • • • • •
Teamdans: “Magistratens 3. Afdeling i Århus Kommune har haft glæde af Pernille Overø, Worlddance, på en temadag om teamorganisering. 320 medarbejdere var samlet på Atletion og via dans og musik, fik alle deltagere en meget positiv og energigivende oplevelse. Pernille Overø kan med sin charmerende og varme personlighed skabe tryghed og meningsfuld dans, hvor teamorganisering blev flettet ind på smukkeste vis. Vi kan varmt anbefale Worlddance.”
Karen Skou, Udviklings- og uddannelseskonsulent, Mag. 3. Afdeling, Århus Kommune
• • • • • • • • • • • • • •
“For vores uddannelse er det vigtigt at signalere at man ikke kan udvikle sig selv eller sin lederstil gennem det analytiske alene. Man skal selv med. Det blev dansen et rigtigt godt symbol på. Formen med dans som følges op af refleksioner giver en rigtig god snak om hvordan man samarbejder med andre, koordinerer en opgave i en gruppe og udvikler nye måder at gøre tingene på. Selv om snakken hele tiden holdes i forhold til dansen rækker mange af refleksionerne langt ud over og kan nemt bruges til at diskutere andre former for læring, samarbejde og udvikling – og de enkelte deltageres roller.
Hele gruppen har haft en speciel oplevelse sammen, som giver en stor ‘vi-følelse’. 20 mennesker som efter en times tid kan tilpasse sig hinandens bevægelser og synkront stoppe eller starte bevægelser har på en måde allerede noget sammen – og det er jeg sikker på vil være et fundament for holdets videre udvikling.
Pernille er et energibundt, som fylder lokalet med positiv energi – uden at overtage rummet. Hendes humør og energi virker meget smittende på deltagerne og hun har en fantastisk evne til at skabe en fornemmelse af tryghed på trods af at det er lidt grænseoverskridende at stå i et nydeligt konferencelokale i sit pæne tøj og improvisere en dans til vilde trommerytmer sammen med mennesker man næsten ikke kender.”
Hanne Harmsen, studieleder for executive MBA, Syddansk Universitet & Handelshøjskolen i Århus
• • • • • • • • • • • • • •
“Pernille Overø’s danseseancer har været en stor succes som et indslag i forskellige kompetenceudviklingsforløb i Århus Amt. Hurtigt bliver der skabt en god stemning og de kreativt betonede danseoplæg knytter fx. fint an til temaer som: Lederskab og følgeskab. Resurser i teamet. Non verbal Kommunikation.
På den måde kan det man ellers arbejder med på kurset eller arbejdsseminaret bliver kropsliggjort, hvilket skaber nye indsigter og forståelser og ikke mindst skaber en masse glæde og ny energi.”
Lars Bonde Ubbesen, Uddannelsesafdelingen, Århus Amt

• • • • • • • • • • • • • •
”Dansen bryder med klichelaget, og medvirker til at deltagerne går direkte til at vise følelser overfor hinanden. De viser omgivelserne de positive følelser de oplever ifm. dansen og fællesheden i denne proces. At kunne bryde klichelaget betyder, at de efterfølgende diskussioner og debatter i højere grad er præget af at tale om noget der er værdifuldt for og tættere på deltagerne. Dette gør i høj grad debatterne mere relevante for deltagerne.”
Jacqueline Albers Thomasen, Chefkonsulent / DJØF Karriere- og Kompetencecenter

• • • • • • • • • • • • • •
“Pernille Overø var eminent til at trække temaer fra formiddagens oplæg om den værdsættende samtale ind i dansen. Så dansen blev en øvelse i kommunikationsmetoder. Det var både meget lærerigt og underholdende.”
Gitte Hornbek, Afd. sygeplejerske, Skejby Sygehus
• • • • • • • • • • • • • •
Vi har været meget glade for Pernilles danse-indlæg til vores interne personalekonference. Vi havde Pernille på som det andet indlæg og det gav en vældig god energi og en masse grin. Pernilles dansetrin og Mads’ trommer var med til at “vække” kroppen og give en god stemmening, der varede resten af dagen. Det er et dejligt anderledes indslag og Pernille stråler af energi og livsglæde. Lea von Sperling, Personalekontoret, Direktoratet for FødevareErhverv
• • • • • • • • • • • • • •
“Temaet for vores personaledag var “Fra hovedet til kroppen”. Derfor havde vi besluttet at træde ind i kunstens verden for en dag og lade os inspirere. Som ny enhed fik vi med Pernilles dans og Mads’ trommer en fælles historie at referere til (dansen), som ikke relaterede sig til vores daglige arbejde. Vi nød ikke at skulle præstere, og vi fik grinet en masse – det er guld værd for samarbejdet.
Rikke Hjort Stengaard, konsulent, Psykiatrifaglig Stab, Region Midtjylland.”
• • • • • • • • • • • • • •
“Pernilles netværksdans er et livgivende, udfordrende og fornøjeligt bidrag til kurser for nye selvstændige. Hun får alle til at arbejde koncentreret med forholdet mellem individ og fællesskab, enhed og flerhed……………og til at danse med næsen.”
Margrete Bak, Solo JobDesign – Århus
• • • • • • • • • • • • • •
“Vi valgte med Worlddance at bruge en halv time af denne faglige konference til at få deltagerne til at danse sammen af flere grunde:
Dels vil vi gerne ryste deltagerne bedre sammen.
Når man nu har danset sammen med knæene, får man anderledes at vide hvem man sidder sammen med, og det bliver lettere at tage kontakt med det samme og følge op efter konferencen.
Dels lagde flere elementer i dansen op til emner og temaer på konferencen – så deltagerne kom til at opleve en kropsliggørelse af dét, der fra oplægsholderen handlede om kreativitet mm.”
Peder Venge, sekretariats chef, HK Projekt Sekretariatet
• • • • • • • • • • • • • •

Comments are closed.